Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej w zakresie budowy linii elektroenergetycznej nN oraz przyłączy kablowych w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Kontrahentów w miejscowości Lipiny, gm. Osieck, dz. nr 48, 49, 50, 51, 58, 56, 57, 55, 54, 52, 53, 66, 64, 59, 65, 47, 63, 62, 61.

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

05-300 Mińsk Mazowiecki


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się