Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej w zakresie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu - budynek nr 2 parku handlowego wielkopowierzchniowego wraz z towarzyszącymi budowlami, urządzeniami budowlanymi i obiektami małej architektury (nr sprawy: 21-G5/S/00723, IV gr. 130 kW) w m. Białki, nr dział.: 1-1215/11, gm.: Siedlce

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.10.2021 | 08:00


» Lokalizacja

08-110 Siedlce


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi projektowe
  • Usługi doradcze

» Dane nabywcy

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się