Modernizacja dachów wraz z niezbędnymi odbiorami robót w budynkach oświatowych w Otwocku ramach zadania budżetowego pn., „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwocka”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest :
Zadanie I Wykonanie prac polegających na modernizacji dachu sali gimnastycznej poprzez:
1. Przygotowanie projektu docieplenia modernizowanego dachu,
2. Demontaż starych obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych i instalacji odgromowej,
3. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów,
4. Naprawa i w przypadku potrzeby podwyższenie kominów, attyk oraz elementów wentylacji do wysokości zgodnej z przepisami,
5. Montaż nowych obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych,
6. Wykonanie nowej instalacji odgromowej,
7. Wyrównanie płaszczyzny powierzchni dachu,
8. Docieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą styropianu (o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,038 W/(m K)), o grubości 22 cm i pokrycie dachu papą termozgrzewalną oraz papą wierzchniego krycia. Współczynnik przenikania ciepła przegrody po dociepleniu wyniesie U=0,147 W/(m2*K),
w formule „projektuj i buduj” w Szkole Podstawowej nr 4 w Otwocku przy ul. Szkolnej 31

Zadanie II Wykonanie prac polegających na modernizacji dachu poprzez:
1. Przygotowanie projektu wymiany poszycia dachowego,
2. Usunięcie istniejącego poszycia wraz z obróbkami blacharskimi i innymi niezbędnymi elementami,
3. Wykonanie impregnacji konstrukcji, poszycia z desek przed korozją biologiczną,
4. Miejscowe naprawy poszycia z desek,
5. Montaż nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej,
6. Montaż membrany paroprzepuszczalnej,
7. Montaż kontrłat i łat,
8. Wykonanie pokrycia z dachówki ceramicznej dostosowanej kolorem i kształtem do istniejącej dachówki,
9. Wykonanie oddzielenia konstrukcji dachu od pomieszczeń na poddaszu przegrodą wykonania z płyt GK ogniowych – zgodnie z projektem zabezpieczenia,
10. Naprawa i w przypadku potrzeby podwyższenie kominów, attyk oraz elementów wentylacji do wysokości zgodnej z przepisami,
11. Utylizacja powstałych odpadów i uporządkowanie placu budowy.
12. Instalacje odgromowa jest realizowana w odrębnym etapie.
w formule „projektuj i buduj” w Przedszkolu nr 4 w Otwocku przy ul. Dwernickiego 1, zgodnie z opinią dotyczącą pokrycia dachowego oraz projektem budowlanym zabezpieczeń przeciwpożarowych.
4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do :
1) zabezpieczenie terenu robót,
2) zapewnienie stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót,
3) zapewnienie bieżącej obsługi wykonanych prac,
4) organizacja zaplecza budowy,
5) ubezpieczenie budowy,
6) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie wykonanych robót do eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej
z zaznaczeniem wprowadzonych zmian,
7) wykonania wszystkich innych prac, w tym nie ujętych w projekcie umowy,
a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym w przypadku wykonanie nowych obróbek blacharskich, parapetów, orynnowania, odtworzenie instalacji i wyposażenia zewnętrznego. Uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac
po ich zakończeniu.
8) naprawienia w sposób estetyczny wszelkich ubytków i uszkodzeń tynków i posadzek powstałych w wyniku prowadzonych prac wraz z wykonaniem nowych powłok malarskich w ich rejonie z zastosowaniem farb i okładzin zbliżonych do istniejących.
W przypadku uszkodzenia elementów przyległych, obróbek blacharskich, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w wyniku prowadzonych prac do wymiany na nowe zbliżony do istniejących.
9) prowadzenie prac w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie szkoły.
10) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy stanowią część realizowanego przez Zamawiającego zadania
pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

05-400 Otwock


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Otwock
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się