Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabiel - do drogi powiatowej 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk, Gmina Obryte

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Rozbudowa drogi gminnej Nr 340209W na odcinku Tocznabiel – do drogi powiatowej 4407W Jegiel – Porzadzie – Obryte – Pułtusk, Gmina Obryte
2. Zamówienie obejmuje:
1) Roboty przygotowawcze.
2) Karczowanie drzew.
3) Usunięcie ziemi urodzajnej.
4) Wykonanie przepustów pod koroną drogi.
5) Roboty ziemne.
6) Podbudowę.
7) Wykonanie nawierzchni bitumicznej.
8) Zjazdy indywidualne i publiczne.
9) Montaż oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
10) Roboty wykończeniowe.
3. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, SOR oraz SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.10.2021 | 11:00


» Lokalizacja

07-215 Obryte


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Obryte
Obryte 185
07-215 Obryte
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się