Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielany

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje: Budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości i zdolności oczyszczania 30-40 m3/dobę. na dz. nr 5/36 dla osiedla w miejscowości Bielany, gm. Błędów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączem wodociągowym oraz rozbiórką istniejącej oczyszczalni w zakres której wchodzi:sito pionowe,osadnik wstępny - zbiornik uśredniający – V = 20 m3,zbiornik retencyjny - V = 10 m3,komora denitryfikacji - V = 15 m3, bioblok oczyszczalni, zbiornik – zagęszczacz osadu nadmiernego - V = 8 m3,studzienka kontrolno – pomiarowa, układ sterowania i monitoringu, kontener socjalno - techniczny,place i drogi wewnętrzne, połączenia międzyobiektowe,ogrodzenie i oświetlenie terenu,wewnętrzne linie zasilające

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

05-620 Błędów


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Błędów
ul. Sadurkowska 13
05-620 Błędów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się