Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów gminnych i powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie 2021/2022 wraz z pozimowym oczyszczaniem ulic, chodników, ciągów pieszo-rowerowych.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów gminnych i powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie 2021/2022 wraz z oczyszczaniem pozimowym ulic, chodników, ciągów pieszo-rowerowych.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:
1) Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników gminnych, określonych w załączniku nr 5.1 do SWZ:
2) Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, określonych w załączniku nr 5.2 do SWZ:
3) Pozimowe oczyszczanie ulic, chodników, ciągów pieszo-rowerowych na drogach gminnych i powiatowych według załącznika nr 5.1 i nr 5.2 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.10.2021 | 12:00


» Lokalizacja

05-840 Brwinów


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Brwinów
ul. Grodziska 12
05-840 Brwinów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się