WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ NA TERENIE SZPITALA POWIATOWEGO W OŚWIĘCIMIU, UL. WYSOKIE BRZEGI 4

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: WYKONANIU NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ NA TERENIE SZPITALA POWIATOWEGO W OŚWIĘCIMIU, UL. WYSOKIE BRZEGI 4:
- plac przy Pawilonie nr 4;
- chodnik przy Budynku Administracji;
- droga przy Budynku Pogotowia.
2. Szczegółowy opis zamówienie stanowią:
1) przedmiary robót – stanowiące załącznik nr 2 do SWZ
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiąca załącznik nr 2a do SWZ
3) projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 4 do SWZ
2. Prace, o których mowa należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami wspólnymi Unii    Europejskiej i normami polskimi, w szczególności zawartymi w Prawie budowlanym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.08.2021 | 10:00


» Lokalizacja

32-600 Oświęcim


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4
32-600 Oświęcim
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się