Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Załuski poprzez wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Nowe Olszyny

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Załuski poprzez wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Nowe Olszyny”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w PFU i przedmiarze robót, które stanowią załączniki do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.08.2021 | 10:00


» Lokalizacja

09-142 Załuski


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się