Dostawa wraz z montażem modelowego systemu recyrkulacyjnego do podchowu narybku okonia na potrzeby realizacji projektu pt. „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia”; akronim: PRO-PERCH; etap I, umowa o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20 zawarta w dniu 13.11.2020 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modelowy system recyrkulacyjny do podchowu narybku okonia.
2. Szczegółowe opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie ,,Formularz opis przedmiotu zamówienia” - Załącznik nr 1 do SWZ, będący jednocześnie formularzem cenowym. Zamawiający zamieszcza również jako załączniki do opisu przedmiotu zamówienia, projekt technologiczny wraz z opisem modelowego systemu recyrkulacyjnego do podchowu narybku okonia - Załącznik nr 1a oraz 1b do SWZ projekt technologiczny z częścią opisową i rysunkową.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.09.2021 | 10:00


» Lokalizacja

10-719 Olsztyn


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie
ul. Michała Oczapowskiego 10
10-719 Olsztyn
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się