Świadczenie usług dowozu i odwozu dzieci i młodzieży szkolnej do ZPO w Lipniku, ZPO w Węglówce oraz do Szkoły Podstawowej w Czasławiu.

» Opis zapytania

1) Nazwa nadana przez Zamawiającego: Świadczenie usług dowozu i odwozu dzieci i młodzieży szkolnej do ZPO w Lipniku, ZPO w Węglówce oraz do Szkoły Podstawowej w Czasławiu.
Zamówienie podzielone zostało na trzy części:

CZĘŚĆ PIERWSZA ZAMÓWIENIA:
Świadczenie usług dowozu i odwozu dzieci i młodzieży szkolnej do ZPO w Lipniku.

CZĘŚĆ DRUGA ZAMÓWIENIA:
Świadczenie usług dowozu i odwozu dziecka do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Czasławiu.

CZĘŚĆ TRZECIA ZAMÓWIENIA:
Świadczenie usług dowozu i odwozu dzieci i młodzieży szkolnej do ZPO w Węglówce.

Przewidywana liczba dzieci i młodzieży szkolnej do przewozu miesięcznego została określona w zależności od części zamówienia w załączniku nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Podane liczby dzieci i młodzieży szkolnej są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny kod CPV:
60112000 – 6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.08.2021 | 10:00


» Lokalizacja

32-412 Wiśniowa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Gmina Wiśniowa
Wiśniowa 441
32-412 Wiśniowa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się