Budowa parkingów przy ulicy Granicznej i ulicy Sekulskiej w Siedlcach

» Opis zapytania

Zakres zamówienia obejmuje Budowa zatok parkingowych w pasie drogowym ulicy Sekulskiej w Siedlcach
1) pomiary wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą;
2) rozbiórka istniejących krawężników;
3) wykonanie robót ziemnych;
4) ustawienie krawężników, oporników i obrzeży betonowych na ławie betonowej
z oporem;
5) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego z gruzu betonowego;
6) wykonanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych;
7) wykonanie oznakowania pionowego;
8) ustawienie odbojnic z rur stalowych wokół słupów energetycznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.08.2021 | 11:45


» Lokalizacja

08-110 Siedlce


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina-Miasto Siedlce
Skwer Niepodległości 2
08-110 Siedlce
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się