Dostawa artykułów spożywczych, nr DZPUCK.262.083.2021

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych w podziale na 6 części:
część 1 – dostawa wędlin, mięsa wołowego i wieprzowego;
część 2 – dostawa artykułów sypkich, przypraw i warzyw konserwowych;
część 3 – dostawa nabiału i artykułów mleczarskich;
część 4 – dostawa warzyw i owoców świeżych;
część 5 – dostawa świeżego mięsa drobiowego i podrobów;
część 6 – dostawa pieczywa.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: Załącznik nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia i Załącznik nr 2a do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy (części 1-6).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.08.2021 | 09:00


» Lokalizacja

02-097 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

 • Produkty gospodarki leśnej
 • Produkty łowiectwa
 • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
 • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
 • Usługi wspomagajace rybołóstwo
 • Usługi związane z leśnictwem
 • Usługi związane z łowiectwem
 • Płody rolne
 • Rośliny
 • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
 • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
 • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1A
02-097 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się