Przeprowadzenie szkolenia praktycznego odpowiadającego zakresowi części klinicznej programu stażu podyplomowego dla osób, które rozpoczęły studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.