Wsparcie techniczne oraz zakup dodatkowych licencji dla systemu zdalnego wsparcia technicznego użytkowników na 36 miesięcy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia obejmuje wykupienie usługi wsparcia technicznego oraz zakup dodatkowych licencji dla systemu zdalnego wsparcia technicznego użytkowników na 36 miesięcy. Zamawiający posiada 5 szt. Licencji
BeyondTrust Remote Support – Licencja wieczysta.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej także: „OPZ”.
3. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.07.2021 | 11:00


» Lokalizacja

02-591 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe
  • Infrastruktura telekomunikacyjna
  • Licencje i oprogramowanie
  • Pamięci przenośne
  • Sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części
  • Usługi internetowe i telefoniczne
  • Usługi opracowywania oprogramowania
  • Usługi wdrożeniowe
  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się