Usługi transportowe dla Pralni w Alwerni

» Opis zapytania

I. Przedmiot zapytania
Niniejszy dokument jest oficjalnym zapytaniem ofertowym wystosowanym przez IMPEL SA - Biuro Zakupów Grupy Impel, które jest operatorem grup zakupowych dla Grupy Impel i jednocześnie prowadzi postępowania zakupowe w imieniu i na rzecz Spółek Grupy Impel.
Poniższe zapytanie zostało wystosowane w imieniu i na rzecz Spółki Impel Rental Sp. z o.o.

Przedmiotem zapytania jest wybór dostawcy, z którym podjęta zostanie współpraca w zakresie przewożenia ,dostarczania i rozkładania Odzieży Roboczej z Pralni do Punktów wskazanych do realizacji, transportem we własnym zakresie ,we wskazanym rejonie i odpowiednim czasie oraz zwrot odzieży brudnej z punktów na pralnię.

Zapytanie składa się z:
• Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
• Załącznik nr 2 - Specyfikacja świadczenia usługi
• Załącznik nr 3 - Harmonogram tras

II. Kompletna oferta musi zawierać:
-------------------------------------------- OBLIGATORYJNIE --------------------------------------------
1. Prezentacja Oferenta:
• dane teleadresowe Oferenta (nazwa, forma działalności, adres siedziby, telefon, email),
• wykaz osób uprawnionych do kontaktu w sprawie przedmiotowego zapytania ofertowego wraz z danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, stanowisko, adres, telefon, email),
• opis działalności Oferenta,
• Inne dane dotyczące Oferenta.

2. Przedmiot oferty i oferta cenowa:
• opis przedmiotu oferty,
• wypełniony Druk Ofertowy (Załącznik nr 1 do oferty) w formie elektronicznej excel,
• warunki gwarancji/rękojmi,

III. Termin obowiązywania oferty
Oferent będzie związany ofertą w ciągu przynajmniej 90 dni od dnia upływu składania ofert.

IV. Warunki składania ofert
1. Komplet dokumentów, wyszczególnionych w pkt. II, należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej, w terminie wskazanym w parametrach postępowania.
2. Wszelkie dodatkowe pytania i wyjaśnienia mogą być wymieniane między prowadzącym postępowanie a Oferentem poprzez platformę zakupową.


Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w wyczerpujący sposób dostarczyć Państwu informacji odnośnie naszych oczekiwań.
W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.07.2021 | 23:00


» Lokalizacja

53-111 Wrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportowe, logistyczne, spedycyjne i magazynowe

» Dane nabywcy

Centralne Biuro Zakupów
Ślężna 118
53-111 Wrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się