Przeglądy techniczne aparatury medycznej i niemedycznej 2/4

» Opis zapytania

Przeglądy techniczne aparatury medycznej i niemedycznej. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy oraz tabeli asortymentowo-cenowej i opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącymi odpowiednio Zał. nr 3, 2 i 2a do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2021 | 10:00


» Lokalizacja

01-211 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Serwis sprzętu medycznego

» Dane nabywcy

Instytut Matki i Dziecka
Kasprzaka 17A
01-211 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się