Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy ZSZ w Wołowie oraz przeprowadzenie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.07.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Pl. Piastowski 2
56-100 Wołów
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiat Wołowski
Pl. Piastowski 2
56-100 Wołów
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się