Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego w Borowej Górze w ramach zadania: „Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock”