Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej rozbudowy istniejącego budynku Ośrodka Kultury w Studzionce o garaż dwustanowiskowy dla OSP wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów ppoż.