Przedmiot zamówienia stanowi: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: „Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWiAT) - Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej”.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia stanowi: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: „Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWiAT) - Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej”.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym – stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. Wymagania związane z realizacją zamówienia określają projektowane postanowienia umowy – stanowiące załącznik nr 8 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.07.2021 | 10:00


» Lokalizacja

62-200 Gniezno


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiat Gnieźnieński
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się