„Dostawa i montaż czterech wiat przystankowych z zielonym dachem i funkcją retencjonowania wody opadowej wraz z nasadzeniem roślin w donicach oraz dostawa i montaż czterech stacji solarnych na terenie Gminy Brwinów” Dofinansowanie z "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021".

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż czterech wiat przystankowych z zielonym dachem
i funkcją retencjonowania wody opadowej wraz z nasadzeniami roślin w donicach oraz dostawę i montaż czterech stacji solarnych na terenie Gminy Brwinów.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z „OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ, w tym:
1) dostawę i montaż dwóch wiat przystankowych trójmodułowych i dwóch wiat dwumodułowych
z zielonym dachem i funkcją retencjonowania wody.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.06.2021 | 12:00


» Lokalizacja

05-840 Brwinów


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Brwinów
ul. Grodziska 12
05-840 Brwinów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się