Dostawa nawozów dla RZD w Błoniu Topoli, w podziale na 3 części zamówienia

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów dla RZD w Błoniu Topoli, w podziale na 3 części zamówienia:
1) Część I: Nawozy mineralne azotowe i potasowe
2) Część II: Nawozy mineralne wieloskładnikowe
3) Część III: Wapno węglanowe
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
Zamawiający nie ogranicza liczby części, jakiej można udzielić jednemu wykonawcy.
Nawozy powinny pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać minimum 12 miesięczny okres przydatności do użycia liczony od dnia dostawy.
Termin wykonania zamówienia: do 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.06.2021 | 10:00


» Lokalizacja

24-100 Puławy


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się