Budowa oczyszczalni ścieków na terenie nowo powstałego osiedla w Pietrowicach Wielkich na terenie przyległym do ulic Topolowej, Klonowej i Brzozowej.