Szkolenia wyjazdowe w dziedzinie rozwoju osobistego dla uczestników projektu „Centrum dla Rodzin” w temacie: „Dziecko z FAS”