OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIŁOWNI PLENEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI NIEMSTÓW.