Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

» Opis zapytania

Zadanie obejmuje przebudowę podjazdu dla niepełnosprawnych do Gminnego Ośrodka
Zdrowia” wraz z remontem schodów zewnętrznych, zadaszenia nad wejściem oraz przełożeniem części nawierzchni z kostki brukowej.
Zakres robót:
• Prace terenowe i przygotowawcze
a) rozbiórka istniejących poręczy,
b) rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej,
c) rozbiórka istniejącej pochylni betonowej (rozbiórka włącznie z fundamentami),
• Przebudowa pochylni
a) rozbiórka obecnego podjazdu,
b) wykonanie nowych zbrojonych ław żelbetowych monolitycznych (rzędna poziomu wjazdu zmienia się!),
c) wykonanie murów z bloczków betonowych z okładziną z płytek klinkierowych,
d) wykonanie balustrad pochylni z rur stalowych nierdzewnych (balustrada dwupoziomowa),
e) posadzka pochylni wykonana z kostki betonowej,
• Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej
a) wykonanie podbudowy z pospółki, pod nawierzchnię z kostki brukowej wraz z wykonaniem skarp terenowych,
b) ułożenie krawężników i obrzeży betonowych oraz kostki brukowej wg. części rysunkowej,
• Remont schodów
a) odkucie płytek,
b) wyczyszczenie powierzchni,
c) wyłożenie okładziny z płytek granitowych o wym. 30x60cm gr.1 cm o stopniu ścieralności R11 (na stopniach dodatkowo ryflowane) montaż balustrad z stali nierdzewnej z jednym pochwytem oraz wypełnieniem z prętów śr.12mm.
Obiekt objęty przedmiotem zapytania znajduje się w miejscowości Zagrodno, na działce nr 605 i 627.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.07.2021 | 12:00


» Lokalizacja

59-516 Zagrodno


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Zagrodno
Zagrodno 52
59-516 Zagrodno
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się