Dostawa zagłuszarek fal radiowych w ilości: 5 sztuk w zamówieniu podstawowym oraz 1 sztuka w zamówieniu opcjonalnym

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zagłuszarek fal radiowych w ilości: 5 sztuk w zamówieniu podstawowym oraz 1 sztuka w zamówieniu opcjonalnym. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SWZ – Specyfikacja Techniczna nr 9/T/BLP/KGP/2020.
UWAGA: Specyfikacja techniczna nr 9/T/BLP/KGP/2020 zawiera informacje o charakterze poufnym w rozumieniu art. 18 ust. 4 ustawy Pzp, które nie mogą zostać udostępnione na zasadach ogólnych. Wykonawca/Podwykonawca oraz ich pracownicy zobowiązani są nie ujawniać tych informacji osobom trzecim zarówno w okresie trwania postępowania o zamówienie publiczne, jak i po ogłoszeniu jego wyniku oraz po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2021 | 10:00


» Lokalizacja

02-624 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Komenda Główna Policji w Warszawie
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się