Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia typu LED odcinka ul. Tadeusza Śliwaka w Inowrocławiu

» Opis zapytania

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia typu LED odcinka ul. Tadeusza Śliwaka (działka nr: 1/10, obr. 5 ark. 63 - własność Gminy Miasta Inowrocław, ulica kat. drogi gminnej) długości ok. 50 m. Zasilanie z istniejącego słupa oświetleniowego przy ul. Tadeusza Śliwaka (własność Miasta) po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru oraz zbudowanie oświetlenia.
W celu redukcji mocy w porze nocnej należy zastosować oprawy z reduktorami mocy lub przekaźnik czasowy do sterowania mocą pojedynczej oprawy LED (oprawa LED musi być wyposażona w sterowanie 1-10 V DC).
Redukcja mocy opraw oświetleniowych w porze nocnej powinna się odbywać według następującego harmonogramu:
• od zmierzchu do godz. 2200 – 100 % mocy,
• od godz. 2200 do 2400 – 70 % mocy,
• od godz. 2400 do 500 – 60 % mocy,
• od godz. 500 do świtu – 100% mocy.
Zadaniem wykonawcy jest:
- zamówienie map geodezyjnych do celów projektowych;
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień;
- przedstawienie projektu do uzgodnienia Zamawiającemu;
- uzgodnienie projektu na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym;
- zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym i budowa oświetlenia;
- wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egz.
TERMIN WYKONANIA CAŁOŚCI: 90 dni od podpisania umowy
Kryterium oceny ofert - cena 100%

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2021 | 11:00


» Lokalizacja

88-100 Inowrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się