Przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4kV „Tarnogród Błonie 1” oraz napowietrznych linii nN wraz z przyłączami na kablowe, zasilanych ze stacji transformatorowych „Tarnogród Błonie 1” i „Tarnogród Kościuszki” w m. Tarnogród

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.06.2021 | 11:00


» Lokalizacja

22-400 Zamość


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się