Organizacja oraz przeprowadzenie szkolenia dla uczestników projektu SMART SENIOR z zakresu obsługi Smartfona_2