Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w branży elektroenergetycznej. Budowa ZK SN, linii kablowej SN dla przyłączenia Drogi Podziemnej, Łódź, ul. Hasa dz. 180/62 w podziale na dwie części