Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radoszewice - Górki

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radoszewice-Górki.
2. Projekt przewiduje przebudowę przedmiotowej drogi na odcinku długości 884 m do następujących parametrów:
a. jezdnia bitumiczna o szerokości 4 metry;
b. obustronne pobocze tłuczniowe o szerokości 0,75 m.
3. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w terenie rolniczym z pojedynczą zabudową zagrodową. Szerokość pasa drogowego wynosi ok. 6 m.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.06.2021 | 12:00


» Lokalizacja

98-354 Siemkowice


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Siemkowice
Plac Wolności 1
98-354 Siemkowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się