Budowa wiat rowerowych na terenie ZSO w Brwinowie - Etap 2

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy dwóch wiat rowerowych o łącznej powierzchni 48,11 m2, mieszczących 36 stanowisk rowerowych, wraz z robotami towarzyszącymi m. in:
1) uporządkowanie terenu i utylizacja materiałów porozbiórkowych,
2) pełną obsługę geodezyjną opisaną w SOPZ Załączniku nr 5 do SWZ,
3) wykonanie dokumentacji powykonawczej (2 egz.) opisanej w SOPZ Załączniku nr 5 do SWZ.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją budowlaną stanowiący (załącznik nr 5 do SWZ), sztuką budowlaną i inżynierską, technologią wykonywania robót oraz na podstawie przeprowadzonych własnych oględzin i wizji w terenie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.06.2021 | 12:00


» Lokalizacja

05-840 Brwinów


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi demontażu

» Dane nabywcy

Gmina Brwinów
ul. Grodziska 12
05-840 Brwinów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się