Dostawa implantów ortopedycznych - DEPOZYT do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie

» Opis zapytania

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ (2.1-2.42 w zależności od części zamówienia),
Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby medyczne, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn.zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, Zamawiający zastrzega wgląd do aktualnych dokumentów na każde żądanie Zamawiającego na każdym etapie realizacji umowy,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.06.2021 | 10:00


» Lokalizacja

03-401 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
ul.Aleja Solidarności 67
03-401 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się