"Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa - roboty budowlane na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2"

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie następujących robót budowlanych na obiektach i w budynkach szkolnych szkół podstawowych w Opatowie w ramach projektu „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej
w placówkach szkolnych Opatowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:
1) Wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 :
a) Roboty związane z adaptacją pomieszczeń klasowych na klasopracownie :
i. Obudowa ścian panelami z tworzywa sztucznego,
ii. Malowanie ścian farbami akrylowymi,
iii. Montaż instalacji elektrycznej zasilającej i oświetleniowej,
iv. Montaż sufitu podwieszonego,
v. Usunięcie istniejących i wykonanie nowych podłóg z wykładziny rulonowej z tworzywa sztucznego (w pracowniach komputerowych antystatycznych),
Uwaga : Montaż instalacji elektrycznych należy przeprowadzić
w uzgodnieniu z dostawcą mebli szkolnych i wyposażenia.
2) Na zewnątrz budynku Szkoły Podstawowej nr 2 :
a) Strefy rekreacji na obszarze dziedzińca i wokół szkoły :
i. Chodniki z betonowej kostki brukowej,
ii. Mała architektura, ławki, kosze,
b) Wiata śmietnikowa,
c) Ogrodzenie, bramy wjazdowe, furtki, z niwelacją terenu i usunięciem urządzeń dziecięcej rekreacji ruchowej na wskazane miejsce,
d) Wymiana nawierzchni drogi pożarowej
e) Miejsca obserwacji zmagań sportowych,
f) Oświetlenie,
g) Zieleń,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.06.2021 | 09:00


» Lokalizacja

27-500 Opatów


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto i Gmina Opatów
Plac Obrońców Pokoju 34
27-500 Opatów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się