Dostawa Sekwenatora do sekwencjonowania genomu wirusa SARS-CoV-2 wraz z montażem, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu oraz przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sekwenatora DNA do sekwencjonowania genomu wirusa SARS-CoV 2 wraz z montażem, uruchomieniem i przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia oraz przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa.
a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi - Załącznik Nr 2 do Zaproszenia
b. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
2. Informacje o wymaganych oświadczeniach i dokumentach - Wykonawca wraz z ofertą cenową składa wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.05.2021 | 14:00


» Lokalizacja

00-875 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Warszawie
ul. Żelazna 79
00-875 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się