Konserwacja, naprawa, serwis instalacji oraz urządzeń klimatyzacji i wentylacji w obiektach MSWIA w Warszawie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
w zakresie części nr 1 - świadczenie usług serwisu urządzeń i instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej oraz pochłaniacza dymu, zwanych dalej „urządzeniami”, polegających na zapewnieniu 24-godzinnego pogotowia awaryjnego, wykonywaniu przeglądów konserwacyjnych, napraw oraz usuwaniu awarii urządzeń, w niżej wymienionych obiektach MSWiA w Warszawie:
1) budynek główny przy ul. Stefana Batorego 5;
2) budynek przy ul. Rakowieckiej 2A (Biuro Przepustek);
3) budynek przy ul. Rakowieckiej 2A (d. Kasyno);
4) budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38;
5) budynki przy ul. Pawińskiego 17/21 (Lipsk I, Lipsk II, Hala EMC, LDK, Biuro Przepustek);
6) budynek przy ul. Zawrat 20,
w zakresie części nr 2 - świadczenie usług serwisu urządzeń i instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, zwanych dalej „urządzeniami”, polegających na zapewnieniu 24 -godzinnego pogotowia awaryjnego, wykonywaniu przeglądów konserwacyjnych, napraw oraz usuwaniu awarii, w serwerowni zlokalizowanej w obiekcie MSWiA w Warszawie przy ul. Pawińskiego 17/21 (hala EMC).
2. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ, dalej zwanym „projektem Umowy”, zaś Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest, jako załącznik do projektu Umowy nr 1.1. (część 1) oraz załącznik nr 1.2. (część 2) - odpowiednio do części.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.05.2021 | 12:00


» Lokalizacja

02-591 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się