PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZAKLIKOWIE

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową I rozbudową istniejącego obiektu oczyszczalni ścieków w Zaklikowie, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 1234 i 1235 w msc. Zaklików.
2.Planowane zadanie inwestycyjne będzie obejmowało: rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w istniejącym układzie technologicznym do przepustowości Qdśr=580m3/d z procesem oczyszczania biologicznego na bazie osadu czynnego w układzie SBR, dla projektowanej ilości obsługiwanych mieszkańców równoważnych RLM=5598MR. Zakres robót obejmuje:
a) Część mechaniczną
b) Część biologiczną oczyszczalni ścieków
c) Część osadową oczyszczalni ścieków
d) Dla potrzeb właściwego funkcjonowania obiektów technologicznych, konieczne są obiekty towarzyszące i pomocnicze. Podstawowe obiekty infrastruktury zostały wybudowane razem z oczyszczalnią istniejącą.
e) W ramach zamówienia należy uwzględnić dostawę wyposażenia dodatkowego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.06.2021 | 11:00


» Lokalizacja

37-470 Zaklików


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Zaklików
ul. Zachodnia 15
37-470 Zaklików
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się