Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego”.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w niniejszej SWZ oraz w załącznikach do SWZ, a w szczególności w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.05.2021 | 10:00


» Lokalizacja

02-247 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania

» Dane nabywcy

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się