Dostawa oświetlenia awaryjnego oraz systemu szynoprzewodów w związku z przygotowaniem wystawy „Wyspiański”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu oświetlenia awaryjnego i systemu szynoprzewodów w związku przygotowaniem wystawy „Wyspiański”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Dostawę lamp oświetlenia awaryjnego
2) Dostawę systemu szynoprzewodów wraz z elementami zawieszenia i łączenia.
3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części (zadania), zgodnie z opisem
w rozdziale IV WZ. Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną ilość części.
4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji okres min. 36 miesięcy. Gwarancja będzie liczona od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 2 do Warunków zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2021 | 10:00


» Lokalizacja

30-062 Kraków


» Kategoria asortymentowa

  • Oświetlenie i akcesoria

» Dane nabywcy

Muzeum Narodowe w Krakowie
Al. 3 Maja 1
30-062 Kraków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się