Leasing fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z podnoszoną hydraulicznie kabiną operatora na potrzeby instalacji biokompostowni

» Opis zapytania

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest leasing fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z podnoszoną hydraulicznie kabiną operatora, zwanej w dalszej części SIWZ Ładowarką.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia.
3. Czas trwania leasingu – 60 następujących po sobie miesięcy począwszy od daty przekazania Ładowarki potwierdzonej protokołem zdawczo – odbiorczym.
4. Liczba rat leasingowych: 59
5. Minimalny okres rękojmi i gwarancji Ładowarki – 3 lata lub 6000 mth pracy uzależnione od tego co nastąpi wcześniej.
6. Zamawiający wymaga ustanowienia stałego oprocentowania przez cały okres umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wliczenia w cenie oferty wszelkie koszty leasingu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.06.2021 | 09:30


» Lokalizacja

61-827 Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • Audyt i controlling
  • Pozostałe usługi finansowe
  • Ubezpieczenia
  • Usługi bankowe
  • Usługi księgowe
  • Usługi leasingowe

» Dane nabywcy

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
Al. Marcinkowskiego 11
61-827 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się