EW Dychów - Pompownie nr 2, 3, 6 - odtworzenie technologii