Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w granicach administracyjnych Miasta Sierpc

» Opis zapytania

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SWZ.
2. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w granicach administracyjnych Miasta Sierpc oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) z podziałem na pięć części:
1) odpady zmieszane, pozostałości z segregacji „Zmieszane”,
2) odpady zebrane selektywnie „Selektywne”,
3) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
4) odpady wielkogabarytowe,
5) PSZOK.
3. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych
w przedmiotowym postępowaniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.05.2021 | 10:00


» Lokalizacja

09-200 Sierpc


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Sierpc
Piastowska 11A
09-200 Sierpc
telefon: 242758686
fax: Brak
email: info@sierpc.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się