Przeb. i zm. sposobu użytk. części bud. warsztat. na punkt świad. usł. społ. położon. przy ul. Młyńskiej w Bytowie, rob. bud. związ. z remont. świet. w. w miejsc.: Niezabyszewo, Ząbinowice i MOPS

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2021 | 08:00


» Lokalizacja

1 Maja 15
77-100 Bytów
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów
  • Obsługa sanitarna

» Dane nabywcy

Gmina Bytów
1 Maja 15
77-100 Bytów
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się