Dostawa, instalacja, wdrożenie oprogramowania wirtualnej symulacji medycznej w ramach projektu Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie wspierające kształcenie studentów medycyny opierające się na połączeniu nowoczesnych metod animacji, grafiki 3D i wirtualnej rzeczywistości, które umożliwia realizację scenariuszy w różnych środowiskach symulacji z zastosowaniem wirtualnych pacjentów. Oprogramowanie powinno charakteryzować się możliwie najwyższym odwzorowaniem rzeczywistości, realizmem oraz powtarzalnością, aby w jak najlepszy sposób wspierać procesy dydaktyczne prowadzone zarówno w formie tradycyjnej (stacjonarnej) jak i zdalnej. Zamówienie obejmuje dostawę, instalację i wdrożenie oprogramowania wirtualnej symulacji medycznej w formie czterech instruktorskich licencji life-time wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich obsługi oraz dzierżawę czasowych licencji studenckich on-line, pozwalających na przeprowadzenie zajęć z symulacji medycznej w trybie zdalnym, na komputerach należących do studentów. Elementem integralnym zamówienia jest szkolenie użytkowników oraz wsparcie techn

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.05.2021 | 09:00


» Lokalizacja

15-089 Białystok


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe
  • Infrastruktura telekomunikacyjna
  • Licencje i oprogramowanie
  • Pamięci przenośne
  • Sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części
  • Usługi internetowe i telefoniczne
  • Usługi opracowywania oprogramowania
  • Usługi wdrożeniowe
  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się