Powrót

Dostawa nawozów dolistnych dla RZD w Borusowej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów dolistnych dla IUNG-PIB w Puławach RZD w Borusowej. W skład zamówienia wchodzi sześć pozycji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy). Nawozy powinny pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać minimum 18 miesięczny okres przydatności do użycia liczony od dnia dostawy.Termin wykonania zamówienia: do 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.04.2021 | 10:00


» Lokalizacja

24-100 Puławy


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się