Folie rękaw, półrękaw

» Opis zapytania

I. Przedmiot zapytania
Niniejszy dokument jest oficjalnym zapytaniem ofertowym wystosowanym przez IMPEL SA - Biuro Zakupów Grupy Impel, które jest operatorem grup zakupowych dla Grupy Impel i jednocześnie prowadzi postępowania zakupowe w imieniu i na rzecz Spółek Grupy Impel.
Poniższe zapytanie zostało wystosowane w imieniu i na rzecz Spółki Impel Rental Sp. z o.o.
Przedmiotem zapytania jest wybór oferenta lub oferentów, który będzie świadczył sukcesywne dostawy rękawów i półrękawów foliowych do pralni spółki znajdujących się w Alwerni i Dzierżoniowie. Formularz ofertowy wraz z specyfikacją znajdują się w zakładce "dokumenty zamówienia". Bardzo proszę o uzupełnienia formularza ofertowego i załączenie go do oferty. Równolegle z ofertą proszę także o przesłanie próbek do testów. Próbki proszę przesłać na adresy: Joanna Wierpowska ul. Brzegowa 105a, 58-200 Dzierżoniów oraz Chmiel Anna 32-566 Alwernia, ul. Kulawki 2

Zapytanie składa się z:
 Załącznika nr 1 –Formularz ofertowy wraz z SIWZ

SKUTEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Biorąc udział w postępowaniu Oferent wyraża gotowość dostarczenia wyznaczonych przez Zamawiającego nieodpłatnych wzorów do testów (o ile dotyczy to przedmiotu postępowania).
2. Jeśli Oferent proponuje w ramach oferty składanej w postępowaniu usługi podmiotu trzeciego, warunkiem skuteczności oferty jest szczegółowe wykazanie podstaw prawnych (w tym umownych) oferowania usług podmiotu trzeciego.

II. Termin obowiązywania oferty

Oferent będzie związany ofertą w ciągu przynajmniej 90 dni od dnia upływu składania ofert.
IV. Warunki składania ofert
1. Komplet dokumentów, wyszczególnionych w pkt. I, należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej, w terminie wskazanym w parametrach postępowania.
2. Wszelkie dodatkowe pytania i wyjaśnienia mogą być wymieniane między prowadzącym postępowanie a Oferentem poprzez platformę zakupową.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w wyczerpujący sposób dostarczyć Państwu informacji odnośnie naszych oczekiwań. W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.03.2021 | 23:00


» Lokalizacja

53-111 Wrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Opakowania

» Dane nabywcy

Centralne Biuro Zakupów
Ślężna 118
53-111 Wrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się