Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej etap VB

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej oczyszczalni ścieków komunalnych
o przepustowości Qdśr = 800 m3/d wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budynkiem techniczno-socjalnym wraz z instalacją wentylacji mechanicznej, budową przepompowni głównej, zagospodarowaniem terenu, budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami w miejscowości Wojcieszów, etap VB, rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojcieszów.
Oczyszczalnia ścieków zastąpi dotychczas funkcjonującą na terenie Wojcieszowa oczyszczalnię ścieków. Będzie ona pracować w technologii złoża zanurzonego, napowietrzanego, wspomaganego osadem czynnym i obsługiwać będzie wszystkich odbiorców z terenu Gminy Wojcieszów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 8 oraz załącznik nr 9 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.04.2021 | 10:00


» Lokalizacja

59-550 Wojcieszów


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Wojcieszów
Pocztowa 1
59-550 Wojcieszów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się