Przebudowa drogi gminnej w Siemionkach od km 0+000 do km 0+691 na długości 0,691 km, na działkach o nr ewid. 6, 5/2, 12/2 i 72 w m. Siemionki, gmina Jeziora Wielkie

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.04.2021 | 11:00


» Lokalizacja

36
88-324 Jeziora Wielkie
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

GMINA JEZIORA WIELKIE
36
88-324 Jeziora Wielkie
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się