DOSTAWA ZESTAWÓW JEDNORAZOWYCH DO POBIERANIA KRWINEK PŁYTKOWYCH Z AFEREZY ORAZ PŁYNÓW DO AFEREZ

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.03.2021 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Augustyna Kośnego 55
45-372 Opole
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W OPOLU
ul. Augustyna Kośnego 55
45-372 Opole
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się